MÔ HÌNH 7P

mô hình 7p

MÔ HÌNH 7P NGÀNH MARKETING DỊCH VỤ

Dịch vụ là những trải nghiệm được cung cấp và tiêu thụ đồng thời, không thể chạm hoặc sở hữuChi tiết