Thiết kế thương hiệu chất lượng - khởi đầu vững chắc cho doanh nghiệp 

  Thiết kế thương hiệu chất lượng cùng Sagano

  Kết quả thể hiện rõ nhất cho một thương hiệu chất lượng đó là được khách hàng ghi nhớ sâu vào tâm trí và là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Đó là xét trên góc độ của khách hàng. Vậy nếu xét trên góc độ chức năng và nhân tố cốt lõi, thiết kế thương hiệu chất lượng cần đảm bảo những gì? 

  Thiết kế thương hiệu chất lượng phải thể hiện được chức năng của thương hiệu

  Một thương hiệu mang trong mình 4 chức năng chính đó là nhận biết và phân biệt; thông tin và chỉ dẫn; cảm nhận và tin cậy; kinh tế. 

  Chức năng nhận biết và phân biệt của thương hiệu đó là việc thể hiện chức năng gốc của sản phẩm, dịch vụ cung cấp; ý nghĩa của chúng đối với khách hàng và doanh nghiệp; hệ thống nhận diện thương hiệu, cơ sở pháp lý để bảo vệ thương hiệu. 

  Với chức năng thông tin và chỉ dẫn, thương hiệu phải là điểm nhấn, là dấu hiệu đủ mạnh để tạo dấu ấn với người tiêu dùng. Nó là yếu tố để chỉ dẫn người dùng tìm hiểu về tính chất, thành phần, công dụng của sản phẩm, dịch vụ cung cấp; nhà sản xuất; điều kiện tiêu dùng; giá trị và chi phí. 

  Chức năng cảm nhận và tin cậy thể hiện ấn tượng của khách hàng về các yếu tố thương hiệu; xác lập uy tín và hình ảnh; điều kiện bảo hộ; những cam kết 

  Chức năng kinh tế thể hiện qua giá trị hiện tại và tiềm năng; giá trị gia tăng và lợi nhuận; củng cố lòng trung thành của người dùng; là tài sản vô hình của doanh nghiệp. 

  Thiết kế thương hiệu chất lượng theo các nhân tố cốt lõi

  Thương hiệu có 6 nhân tố cốt lõi là kiểu chữ chuẩn, tên của thương hiệu, logo hay biểu tượng, slogan (khẩu hiệu) của thương hiệu, màu chuẩn thương hiệu và nhạc hiệu. Trong đó, tên thương hiệu và logo là hai nhân tố quan trọng nhất. 

  Tên thương hiệu được dùng trong các hệ thống văn bản chữ. Yếu tố này được thể hiện bằng chữ nền được sử dụng rộng rãi và thường xuyên. 

  Logo thương hiệu là hình ảnh trung tâm, đại diện cho những giá trị cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào. Logo hiệu quả là logo có hình tượng đẹp, phản ánh được các đặc tính và sự khác biệt của doanh nghiệp. Hình ảnh này có thể sử dụng ở mọi nơi của hoạt động truyền thông như văn bản giấy tờ, trên màn hình, ấn phẩm in ấn…

  Đánh giá thiết kế thương hiệu chất lượng có thể mang tính chủ quan và các tiêu chí có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hoặc mục đích của bản thân thiết kế. Nhưng cuối cùng, mỗi bản làm ra đều dùng để truyền đạt một thông điệp hướng tới những kết quả cụ thể. Hãy tiếp tục theo dõi Sagano để tìm hiểu thêm những yếu tố khác để đánh giá một thiết kế thương hiệu nhé. 

  Đánh giá bài viết post
  Theo doi Sagano